Wet en regelgeving

De wet stelt eisen aan de trekhaak die onder de auto is aangebracht. Hierin staan ze op een rij.

Eisen aan de trekhaak

 De eisen die aan een trekhaak worden gesteld zijn de volgende:
  • de trekhaak moet een typekeuring hebben. Dit staat op het typeplaatje van de trekhaak. Ontbreekt het typeplaatje, dan mag alleen een aanhangwagen worden getrokken die inclusief de lading niet meer weegt dan 750 kg. Bovendien mag de aanhangwagen inclusief lading niet meer wegen dan de trekkende auto op dat moment weegt;

  • de trekhaak mag de kentekenplaat van de auto niet afdekken. Bij een –gedeeltelijke– afdekking zult u de kentekenplaat moeten verplaatsen en de kentekenplaatverlichting aanpassen. Als alternatief kunt u gebruikmaken van een trekhaak met afneembare kogel;

  • de auto moet bij het trekken van een aanhangwagen aan de zijkant voorzien zijn van richtingaanwijzers.

Trekhaak en kogeldruk

Het gewicht waarmee de koppeling van de caravan op de trekhaak drukt, mag niet meer zijn dan de fabrikant van de trekhaak opgeeft. U vindt deze waarde op het typeplaatje van de trekhaak. Kijk daarnaast ook in de instructieboekjes van de auto en de caravan, want misschien worden hierin andere waarden opgegeven. Hierbij geldt: de laagste waarde is maatgevend en die mag u dan ook niet overschrijden.

Kentekenbewijs en aanvullingsblad

Heeft u een auto met een kentekenbewijs waarop niet de maximale aanhangwagenmassa's (geremd en ongeremd) staan? Dan heeft u voor het trekken van een aanhangwagen zwaarder dan 750 kg een aanvullingsblad nodig. Het aanvullingsblad is een inlegvel dat bij het kentekenbewijs hoort. Het document is het bewijs dat de trekhaak is goedgekeurd en vermeldt wat de auto maximaal aan geremd en ongeremd gewicht mag trekken en welke kogeldruk maximaal is toegestaan. Een eenmaal afgegeven aanvulling blijft geldig, maar wordt niet opnieuw afgegeven. Bij verkoop van de auto moet het document aan de volgende eigenaar worden gegeven. Voor een aanvullingsblad kunt u zich wenden tot de RDW. Deze instantie verstrekt dan een 'aangepast' kentekenbewijs, waarop het trekgewicht staat.

Bron: Anwb


Olifanttrekhaken.nl
Olifanttrekhaken.nl